Помолете „замразените“ герои да разкажат истории на децата си с помощта на Google Асистент

Ако в домакинството ви има няколко „Замръзнали“ фенове, ново умение за Google Асистент вероятно ще бъде голям хит: можете да накарате герои от филма да ви четат история.